ពេល​កំពុងមាន​ផ្ទៃពោះ ស្ត្រី​គួរ​ចៀសវាង​ទទួលទាន​អាហារ​ទាំងនេះ​ – CEN