ការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឿងញៀន​ឦ​សាន្ត និង​ការអនុវត្ត​ផែនការ​ភូមិ​ស គ្មាន​គ្រឿង​ញៀន ឆ្នាំ​២០១៨ នៅ​ទិស​ឦ​សាន្ត​ចាប់បាន​ប្រមាណ​២០០​គីឡូក្រាម – CEN