អាជ្ញាធរខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ ចាប់ផ្តើម​ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី​រវាង​ពលរដ្ឋ និង​ក្រុមហ៊ុន​HLH និង​ក្រុមហ៊ុន​ចំការ​អំពៅ​ស៊ូ​ហ្គើ​រ របស់​ឧកញ៉ា​លី​យ៉ុង​ផាត់ – CEN