ដូរ​រថយន្ត​គ្នា​ជិះ ដល់ពេល​ភាគី​ម្ខាង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ស្លាប់ ឯ​ភាគី​ម្ខាង​ទៀត​មិន​ព្រម​ប្រគល់​ឲ្យ​ឪពុក​អ្នកស្លាប់ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ពីបទ​លួច​រថយន្ត​ – CEN