ធ្វើ​កសិកម្ម​ក៏ត្រូវ​ហ៊ាន​ផ្លាស់ប្តូរ ដូច​អ្នក​ដាំ​ពូជ​ទុរេន​ថ្មី​នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ១​ផ្លែ​លក់បាន​តម្លៃ​… ៩៩២​ដុល្លារ​! – CEN