ណែនាំ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវ​បោសសំអាត សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម ដើម្បី​ធានា​សុ​វ​តិ្ថ​ភាព ស្របពេល​រកឃើញ គ្រាប់ MK-82 នៅ​ការដ្ឋាន​ក្រុមហ៊ុន​អាន​កូ – CEN