អតីត​អ្នកកាសែត និង​ពិធីករ​ទូរទស្សន៍​! តើ​ពួកគាត់​មាន​ស្នាដៃ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​ជាតិ​យ៉ាងណាខ្លះ បានជាពាក់​សក្តិ ចង់​បាក់​ស្មា – CEN