ប្រសិន​គ្មាន​ធុរៈ​ចាំបាច់ គួរ​ចៀសវាង​ទៅ​ក្រុង​បាងកក​ពេលនេះ (​វីដេអូ​) – CEN