ខណ្ឌ​ចំនួន​៤​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជួសជុល ផ្លូវ​ជង្ហុក​សម្បុកមាន់ បាន​៩២​ភាគរយ​ – CEN