បែក​ភ្នែក​ចំពោះ​ម៉ូត​សម្លៀក​បំពាក់​ប្រែក្លាយ​ស្ត្រី​សាមញ្ញ​ម្នាក់​ឲ្យទៅ​ជា “​ទេព​អប្សរ​” – CEN