បុរស​ម្នាក់​ដែល​លួច​ខ្សែភ្លើង ក្នុង​ការដ្ឋាន​សំណង់​ខុន​ដូ​ព្រីមស៍​ផ្លា​ហ្សា ត្រូវ​សន្តិសុខ​ចាប់ចង​រុំ​ខ្សែភ្លើង​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​ – CEN