ច្រានចោល​ព័ត៌មាន​ថា រាជរដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ កែប្រែ​ពី​រាជានិយម ទៅ​របប​សាធារណរដ្ឋ​ – CEN