ប្តឹង​លោក​ផុស សុវណ្ណ អគ្គនាយក អគ្គនាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន និង​សោតទស្សន៍ ក្រសួង​ព័ត៌មាន ទៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ​ – CEN