ក្រ​ពេក​បែកគំនិត ៖ កូរ៉េខាងជើង ដាក់​បង្ហាញ​សម្លៀកបំពាក់ “​ទប់ទល់​ការ​…​អត់ឃ្លាន​បាន​!” – CEN