លើ​លោក​នេះ​ប្រហែល​មាន​តែ​ប្តី​ប្រពន្ធ​២​នាក់​នេះ​ទេ ដែល​កាន់​ដៃ​គ្នា​ពី​ថ្ងៃ​រៀបការ រហូត​លាចាក​លោក​នៅ​វេលា​… តែមួយ​! – CEN