​នារី​ម្នាក់​រវល់​តែ​ចុច​ទូរស័ព្ទ ខណៈ​ឡាន​ក៏​អត់​ភ្នែក​ក្រោយ មានអី រឺ​យ៉ែ​ថយក្រោយ​បុក​… គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់ (​វីដេអូ​) – CEN