សូមឱ្យ​អាមេរិក​បញ្ឈប់​ជាបន្ទាន់ នូវ​ការ​ប្រឌិត​ញុះញង់ លាប​ពណ៌ និង​ជ្រៀតជ្រែក​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​តទៅទៀត​ – CEN