ដាំ​ដុះ​ស្មៅ sorghum បម្រើ​គោលដៅ ឧស្សាហកម្ម ផលិត​ជា​ប្រេង​ជីវចម្រុះ អគ្គិសនី ស្ករស និង​ចំណី​សត្វពាហនៈ​ – CEN