នុះ​! ស៊ុន អ៊ូ​ខុង និង​លោក​បង​ប៉ាច​ជេ ត្រូវ​ប៉ូលីស​ចាប់ខ្លួន ក្នុងករណី​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ជម្លោះ​វាយតប់​គ្នា​ជាមួយ​ភ្ញៀវទេសចរ​នៅលើ​ដងផ្លូវ​សាធារណៈ (​វីដេអូ​) – CEN