កូនស្រីណាមិនស្រណោះ ទប់​ទឹក​ភ្នែក​បាន​ទៅ! ខណៈ​ថ្ងៃ​មង្គល​ការ ឃើញ​តែ​ឪពុក​ម្តាយ​គេ ចំណែក​ឪពុក​ខ្លួន​បែរ​ជា…. – CEN