ប្រធាន UN ថ្កោលទោស​ការចាប់ខ្លួន​អ្នក​ការ​សែត ​របស់​អាជ្ញា​មី​យ៉ាន​ម៉ា និង​ស្នើ​ឲ្យមាន​ដោះលែង​ពួកគេ​ – CEN