អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ ស្នើ​ដល់​អាជីវករ ចូលរួម​រក្សា​សណ្តាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ ជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ – CEN