ស្ត្រី​ចំណាស់ និង​ការកាត់ក្តី​របស់​ចៅហ្វាយក្រុង ដែល​ចៅក្រម​ស្រុក​ខ្មែរ​គួរ​ពិចារណា​រៀនសូត្រ​តាម​ – CEN