លឺ​តែ​ថា​អា​មេ​រិច​ទម្លាក់​គ្រាប់បែក​លើ​ស្រុក​ខ្មែរ តែ​រក​ឃើញ​តែ​គ្រាប់មីន​ចិន និង​សូ​វៀត​ – CEN