ភ្នាក់ងារ​សារព័ត៌មាន​បាត់ដំបង ​ប៉ុស្តិ៍​ប្រចាំ​ខេត្ត​ក្រចេះ​ម្នាក់ ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ​១​ក្រុម​ស្ទាក់​វាយ​បណ្តាលឱ្យ​ស្លាប់​ – CEN