ទុស្សេ​ចរន្តអគ្គិសនី បណ្តាល​ឲ្យ​ឆេះ​តូប​លក់ដូរ​ចំនួន​២ – CEN