នគរបាល​ស្រុក​ពញាឮ​ចាប់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​៤​នាក់ បន្ទាប់ពី​យក​ដំបង​គប់​បុរស​ម្នាក់​បណ្តាលឲ្យ​ស្លាប់​ – CEN