ប្រធាន​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ថា ៣​ថ្ងៃបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​ ខេត្ត​ទទួលបាន​ភ្ញៀវទេសចរ ៥៨.០០០នាក់ ថយចុះ ​៣៤,០៩% – CEN