បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​-​វៀតណាម​ឆ្នាំ​២០១៩ មាន​ភ្ញៀវទេសចរ មក​កម្សាន្ត​តាម​រមណីយដ្ឋាន​នានា​ក្នុង​រតនគិរី​មាន​ចំនួន​២១.៤១៥​នាក់​ – CEN