ផ្សារលើ​ធំថ្មី​ខេត្តសៀមរាប ត្រូវបាន​ត​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​អគ្គិសនី​របស់​រដ្ឋ​ប្រើប្រាស់​ដូច​តាម​ផ្ទះ​ហើយ​ – CEN