​ឆ្នាំ​កុរ នៅ​ចិន ៖ ស្តេច​ជ្រូក​ទម្ងន់​១​តោន ត្រូវបាន​គេ​គោរពបូជា និង​ចិញ្ចឹម​អស់​…១​ជីវិត (​វីដេអូ​) – CEN