អគ្គនាយក​អន្តោប្រវេសន៍ ចុះ​ពិនិត្យ​កំណើន​វត្តមាន ជនបរទេស​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសន៍ នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN