កូន​ធ្លាប់​ញៀន​ថ្នាំ​លួច​រថយន្ត​ឪពុក​ជិះ​ពី​ក្រុង​បាវិត​មក​ស្វាយរៀង ​ឪពុក​ប្តឹង​សមត្ថកិច្ច​ដេញ​តាម​ចាប់​ភ័យ​ពេក​បើក​ធ្លាក់​ប្រឡាយ​ – CEN