អ្នក​នាំ​ពាក្ស​គណបក្ស​ប្រជាជ​ន​កម្ពុជា ទាត់ចោល សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ក្លែងក្លាយ ដែល​ចែកចាយ​លើ​ផេក សម រង្ស៊ី​ – CEN