រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ ដាក់ចេញ​វិធានការទប់ស្កាត់​សកម្មភាព​មិន​ប្រក្រតី ក្នុង​ទិវា​បុណ្យ​នៃ​ក្តីស្រឡាញ់ ថ្ងៃ​១៤​កុម្ភៈ​ – CEN