កម្មវិធី​មួយ នៅ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​ខាងត្បូង គណបក្សប្រឆាំង ហៅ​ប៉ូលិស​ឲ្យមក​ក្រៀកមន្ត្រី​ខ្លួន​ចេញ​ក្រៅ គ្រាន់តែ​ចង់​សួរ​សំណួរ​ទៅ សម រង្ស៊ី​ – CEN