លោក Maduro មិន​ឲ្យ​ឡាន​ជំនួយ​អា​មេ​រិច​ចូល​វេ​ណេ​ហ្ស៊ុយ​អេ​ឡា ព្រោះ​ខ្លាច​មាន​ការអន្តរាគមន៍​ពី​យោធា​អា​មេ​រិច ដើម្បី​ទម្លាក់​រូបលោក​ – CEN