អ្នកនាំពាក្យ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធនាគា​រ សម្តែង​ការខកចិត្ត​ខ្លាំង ចំពោះ​ទង្វើ​កង្វះ​វិជ្ជាជីវៈ​របស់​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​សមត្ថកិច្ច​រំលោភសិទ្ធិ​ចំប៉ី​ខ្មៅ ក្នុងពេល​ជាប់ឃុំ​ – CEN