ចាប់ខ្លួន​ឧកញ៉ា​ក្លែងក្លាយ​ម្នាក់ នៅ​ស្រុក​ឧដុង្គ តាម​ដីកា​តុលាការ ពាក់ព័ន្ធ​រឿង​រំលោភ​ទំនុកចិត្ត​រកស៊ី​ទិញ​លក់​ដី​ – CEN