សម្តេច​ក្រ ឡា​ហោម ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សារ របស់​ព្រះ​តេជគុណ ហោ សុខុន ក្នុង​មានន័យ​បញ្ចើចបញ្ចើ និង បណ្តុះបង្អាប់ បែបនេះ​ចំពោះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា – CEN