​ត្រី​ផ្សោត​១​ក្បាល ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រី​ស្អាត​ឡើង​ព្រឺ​សម្បុរគីង្គក់ ព្រោះ​ឡើង​ពោប​ពីលើ​ហើយ រួច​ធ្វើឡើង​ចឹ​ង​ហ្មង​… (​វីដេអូ​) – CEN