ប្រពន្ធ​អ្នកណា​…​មិន​ខ្លាច បើ​គេ​ហាម​ហើយ​…​ត្រូវតែ​ស្តាប់​តាម​ណា៎​! មើលចុះ​សូម្បី​វេជ្ជបណ្ឌិត​អាមេរិក​ក៏​ញាក់សាច់​និង​ភរិយា​ដែរ​ – CEN