អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​កម្មករ សូមកុំ​ជឿ​ទៅតាម​ការ​ញ៉ុះ​ញ៉ុ​ង ពី​ក្រុម​ជន​អគតិ​ក្នុង​ចេតនា​បំភាន់ បំភ្លៃ​ការពិត ឬ​ការធ្វើ​កូដកម្ម បាតុកម្ម​បំបែក​ឆ្នាំងបាយ​ខ្លួនឯង​ – CEN