មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​សហគមន៍ ៤​ខេត្ត ចុះ​ល្បាត​ពិនិត្យ​រួមគ្នា​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​ – CEN