គណៈកម្មាការ​បោះឆ្នោត​ថៃ នឹង​ពិចារណា​ដក​បេក្ខភាព​របស់​ម្ចាស់​ក្សត្រី Ubolratana ក្រោយពេល​ព្រះមហាក្សត្រ​ប្រឆាំង​ – CEN