ស្រុក​ចិន ៖ គ្រា​ដែល​ម្តាយ​ឪពុក​ត្រូវ​កូន​ប្តឹង​ព្រោះ “​កិប​កេង​” លុយ​តិច​អៀរ​! – CEN