អស្ចារ្យ​មែន​! សត្វ​ទោ​ចចេះ​ធ្វើ​ជណ្តើរ​រត់ចេញ​ពី​សួនសត្វ ហើយ​កាន់តែ​ខ្លាំង​គ្រា​យល់​ថា​ពិភព​ខាងក្រៅ​គ្រោះថ្នាក់ ស្ម័គ្រចិត្ត​វិល​ចូល​…​ទ្រុង​វិញ​! (​វីដេអូ​) – CEN