លោកតា​អាចារ្យ វ័យ​៨១​ឆ្នាំ ជិះ​កង់​ឆ្លងផ្លូវ ត្រូវ​រថយន្ត​សាលា Bridgeton បុក​ស្លាប់​ទាំង​ព្រឹក​ – CEN