សហភាព​អឺរ៉ុប​ត្រូវការ​រយៈពេល ១៨​ខែ ដើម្បី​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ព្យួរ​ជា​បណ្ដោះអាសន្ន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ – CEN