​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មានការ​សោកស្តាយ​យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះ​សេចក្ដីសម្រេច​របស់ គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប ដក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា​ – CEN